PE Plus examens Lindenhaeghe

De laatste aanscherping van de Wet op het financieel toezicht heeft gevolgen gehad voor (nieuwe) niet adviserende medewerkers. Voor hen is het van groot belang dat zij deskundig zijn op hun vakgebied. Om deze reden hebben de VFN en opleidingsinstituut Lindenhaeghe in 2014 drie opleidingen voor niet-adviserende medewerkers gelanceerd. VFN-leden kunnen hun adviseurs middels een aantrekkelijk VFN-aanbod voorbereiden op hun Wft diploma. Samen met de Stichting Captive Finance Development zijn destijds twee speciale opleidingen ontwikkeld voor medewerkers in de autobranche met een bemiddelende rol voor financieringen of verzekeringen, maar die hier niet over adviseren. De automotive medewerkers en hun behaalde diploma’s worden bijgehouden in een hiervoor speciaal ingericht register. Voor de niet adviserende werknemers zijn speciale opleidingen ontwikkeld, waarmee ook zij voldoende invulling kunnen geven aan hun vakbekwaamheid.