Disclaimer

Website

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) heeft de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. De VFN geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites.

Rechten

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij de VFN en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/ of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Inhoud

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de VFN.