Consumenten

Kredietinzicht

De VFN-kredietaanbieders hebben de verantwoordelijkheid de consument begrijpelijk en transparant te informeren en – als de consument dat wenst – te adviseren over wel of niet lenen en over de verschillende leenmogelijkheden. De consument kan pas een bewuste en weloverwogen keuze maken als hij of zij helder kredietinzicht heeft. Dat kredietinzicht start bij kredietinzicht van onze leden. Zij verdiepen zich continu in de wereld en ontwikkelingen van consumptief krediet. Zo kunnen ze de consument dat inzicht onverminderd blijven bieden. Niet voor niets is kredietinzicht het uitgangspunt in de taken van de VFN en komt de term als themaregel terug in de communicatie.

VFN Gedragscode

Om consumenten die een krediet afsluiten te beschermen, hebben we de VFN Gedragscode in het leven geroepen. De code heeft met name betrekking op een verantwoord verstrekkingsbeleid. De zogenoemde leennormen in de code zorgen ervoor dat de consument niet meer leent dan verantwoord is en dat er maandelijks genoeg geld overblijft om van te leven. Alle VFN-leden moeten zich aan de gedragscode houden.

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) ziet de VFN Gedragscode als een toereikende invulling van de open normen in de wet ten aanzien van het tegengaan van overkreditering. Bovendien wordt de code breed gezien als norm voor alle kredietverstrekkers in Nederland, ook voor aanbieders die niet bij de VFN aangesloten zijn. De VFN Gedragscode is daarmee richtinggevend voor de totale Nederlandse kredietmarkt.

De VFN vindt het belangrijk dat u verantwoord en bewust leent. De leden van de VFN houden zich daarom aan de Gedragscode. In de Gedragscode zijn bijvoorbeeld minimumbedragen afgesproken. Deze bedragen zijn bedoeld om er voor te zorgen dat u niet meer kunt lenen dan dat u kunt betalen. Hierdoor blijft er maandelijks genoeg geld over om van te leven.

Ook hebben de VFN leden afgesproken dat ze met u communiceren in begrijpelijke taal. Hierdoor weet u beter waar u aan toe bent en kunt u een bewustere keuze maken.

Op deze website vindt u meer uitleg over de verschillende leenvormen, bewust lenen en ook de antwoorden op veel gestelde vragen. Met de kennistest kunt u zelf na gaan hoeveel u weet over lenen.