Historie

Voor het ontstaan van de organisatie gaan we terug naar 1928. In dat jaar werd de vereniging opgericht als de Vereeniging van Directeuren van Financieringsmaatschappijen in Nederland. Met het bevorderen van verantwoorde kredietverlening als doel, stond het belang van de consument aan de wieg van de VFN. De naam Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland werd ingevoerd met de statutenwijziging van 1949.

VFN Bestuur

Het bestuur van de VFN bestaat uit vijf bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter. Bestuursleden worden telkens voor één termijn van twee jaar benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur functioneert in de onderstaande samenstelling:

Voorzitter

Martin Aalders

Bestuurslid

Maarten Burgers

Bestuurslid

Joost van der Meij

Bestuurslid

Sophieke Verhoeven

Bestuurslid

Ron van Vliet

Het Bureau

Het bureau van de VFN is verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten en is gevestigd in Den Haag.

Senior Beleidsmedewerker

Earvin van Ginkel

Junior Beleidsmedewerker

Brecht Osselaer

Onze leden

De belangrijkste financieringsmaatschappijen in Nederland zijn aangesloten bij de VFN. De leden zijn voornamelijk dochterondernemingen van (internationale) algemene banken, merkgebonden autofinanciers en zelfstandige financieringsmaatschappijen. Andere organisaties die raakvlakken hebben met consumptief krediet kunnen zich ook aansluiten, maar dan als geassocieerd lid.

Lid worden?

De VFN is dé belangenbehartiger van financieringsondernemingen in Nederland en zet zich ook graag in voor uw belangen. De contributie van uw lidmaatschap wordt berekend op basis van uw omzet. Zowel de leden als de geassocieerde leden kunnen gebruik maken van onze diensten en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten. Daarnaast kunnen leden én geassocieerde leden hun betrokkenheid en invloed versterken door deel te nemen aan commissies en werkgroepen.

  • Gedragscode is dé marktstandaard om overkreditering tegen te gaan
  • Belangenbehartiger naar overheid, politiek en toezichthouder
  • Mede verantwoordelijke voor een gezonde leenmarkt
  • Ontmoetingsplaats voor leden en geassocieerden

Commisies & Werkgroepen

In de commissies en werkgroepen zitten afgevaardigden namens de leden. Deze overlegstructuren zijn van groot belang voor een goed functionerende VFN en ondersteunen het bestuur en bureau bij hun werkzaamheden. Tevens dragen de commissies bij aan de samenwerking en kennisdeling onder de leden met inachtneming van de mededingregels.

Technisch

De Technische Commissie houdt zich bezig met strategische zaken, de gedragscode en de (invulling van de) leennormen.

Fraude

De Fraudecommissie heeft als doel om als branche een blok te vormen tegen de georganiseerde criminaliteit.

Juridisch

De Juridische Commissie houdt zich bezig met alle zaken rondom nationale en Europese wetgeving.

Ad Hoc

Naast permanente commissies heeft de VFN ook een groot aantal tijdelijke werkgroepen die zich voor specifieke onderwerpen inzetten.

Netwerk

In het kader van haar activiteiten werkt de VFN samen met de volgende stakeholders: de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) en de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal bankieren (NVVK).