Over VFN

De VFN, of Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland, is de vertegenwoordiger van aanbieders van consumentenkredieten in Nederland. Als branchevereniging behartigt de VFN de belangen van zelfstandige financieringsmaatschappijen, (gespecialiseerde) banken, merkgebonden financieringsmaatschappijen van auto’s en aanbieders van uitgesteld betalen.

Het scala aan producten dat door de leden van de VFN wordt gedekt, omvat alle vormen van consumentenkredietproducten, zoals persoonlijke leningen, krediet bij de verkooppunten, creditcards en uitgesteld betalen. Consumentenkrediet vergemakkelijkt de toegang tot diverse activa en diensten, zoals auto’s, onderwijs, meubels, elektronische apparaten, enzovoort. De leden van de VFN financierden ruim €3 miljard aan nieuwe leningen in 2022, met een uitstaande portefeuille van meer dan €10 miljard aan het einde van het jaar. 

Onze missie is om een gezonde, verantwoorde, en transparante kredietsector te bevorderen. Om dit doel te bereiken, stelt de VFN – in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) – elk jaar de Leennormen Consumptief Krediet op die door banken en kredietverstrekkers gehanteerd worden om te bepalen hoeveel een consument verantwoord kan lenen bij het aangaan van een kredietovereenkomst. Deze Leennormen zijn onderdeel van de VFN-Gedragscode Consumptief Krediet, die wordt gehanteerd als marktstandaard voor verantwoorde kredietverlening. Tevens is de VFN betrokken bij het opstellen van de Gedragscode voor Buy Now Pay Later (BNPL). De leden van de VFN verplichten zich tot het naleven van de Gedragscode Consumptief Krediet, die als leidraad dient voor hun dagelijks handelen en verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten.