Persoonlijke lening en andere vormen van aflopend krediet

Voordelen van een persoonlijke lening

  • Duidelijkheid: u weet precies waar u aan toe bent omdat de rente en af te lossen bedragen vaststaan. U weet dus van tevoren wanneer de lening is afgelost.
  • De looptijd is vaak afgestemd op de economische levensduur van het product dat u met het geleende bedrag koopt. Dat betekent dat u de lening heeft afgelost als het product aan vervanging toe is.
  • U betaalt een vast maandbedrag.

Nadelen van een persoonlijke lening

  • Geen flexibiliteit: bedragen die u al heeft afgelost, kunt u niet opnieuw opnemen. Ook kunt u vaak niet kosteloos extra aflossen.
  • De rente is meestal hoger dan bij een doorlopend krediet.

Wat is een aflopend krediet?

Aflopend krediet is een kredietvorm waarbij u een vast bedrag leent. De bekendste vorm is de persoonlijke lening. U ontvangt het leenbedrag in één keer en betaalt het binnen een afgesproken periode terug. De looptijd is meestal gelijk aan de economische levensduur van het product dat u met het geleende bedrag koopt. Dat betekent dat u de lening heeft afgelost als het product aan vervanging toe is.

Deze lening is geschikt als u precies weet hoeveel geld u nodig heeft, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een auto of een ander product. Heeft u eenmaal een bedrag afgelost, dan mag u dat niet opnieuw opnemen. De looptijd (minimaal 3, maximaal 120 maanden), rente en het te betalen maandbedrag staan vast. U weet met deze leenvorm dus precies waar u aan toe bent.

Soorten aflopend krediet

Bij krediet denken mensen al snel aan het lenen van geld: het geldkrediet. Maar er is ook een andere vorm van krediet: het goederenkrediet. Bij een goederenkrediet koopt u een product en stelt u de betaling ervan uit.

Aflopend geldkrediet

  • Persoonlijke lening: zie hier boven ‘Wat is een aflopend krediet?’

Aflopende goederenkredieten

  • Huurkoop: u krijgt direct de beschikking over het aangeschafte product, maar wordt pas eigenaar als u het laatste maandbedrag heeft betaald.
  • Koop of afbetaling of telecomkrediet: u wordt bij aanschaf van het product direct eigenaar. Ook bij aanschaf van een telefoonabonnement met mobiele telefoon is er sprake van koop op afbetaling.
  • Operational lease: deze leenvorm is gericht op de zakelijke markt. Tegen betaling van een vast maandelijks bedrag least u een auto. De onderhoudskosten voor de auto zijn voor rekening van de leasemaatschappij.
  • Private lease: deze leenvorm richt zich op particulieren. Naast de onderhoudskosten neemt de leasemaatschappij vaak ook de kosten voor de verzekering en wegenbelasting voor haar rekening.

Aflossen

Het bedrag dat u maandelijks betaalt aan aflossing staat vast. Omdat ook de rente vaststaat en u afgeloste bedragen niet opnieuw kunt opnemen, weet u precies wanneer de lening is afgelost. Het maandbedrag wordt bepaald door het bedrag dat u leent, het rentepercentage van dat moment en het aantal maanden dat u het maandbedrag betaalt. De aflossing vindt annuïtair plaats. Dat betekent dat uw eerste maandbedrag grotendeels uit rente bestaat en slechts voor een klein gedeelte uit aflossing. Naarmate de looptijd vordert, verandert deze verhouding. U betaal dan steeds minder rente en lost steeds meer af.