Doorlopend krediet

Voordelen van een doorlopend krediet

 • Flexibiliteit: u mag telkens opnieuw opnemen en ook kosteloos extra aflossen
 • De rente is vaak lager dan bij een persoonlijke lening
 • U betaalt alleen rente over het bedrag dat u opneemt
 • De looptijd is variabel
 • De rente is variabel (bij een rentestijging is dit uiteraard een nadeel)

Nadelen van een doorlopend krediet

 • Geen duidelijkheid: u weet van tevoren niet wanneer de lening is afgelost
 • De rente is variabel (bij een rentedaling is dit uiteraard een voordeel)
 • Als u opnieuw geld opneemt, duurt het langer voordat de lening is afgelost

Wat is een doorlopend krediet?

Bij een doorlopend krediet spreekt u met uw kredietverstrekker een kredietlimiet af. Dat is het maximale leenbedrag dat u kunt lenen. U kunt dat bedrag in één keer opnemen, maar u kunt er ook voor kiezen om vaker een kleiner bedrag op te nemen. Naast het maandelijkse aflossingsbedrag mag u kosteloos onbeperkt extra aflossen. Bedragen die u al heeft afgelost, mag u telkens opnieuw opnemen. Een doorlopend krediet geeft dus veel flexibiliteit. Het is een geschikte leenvorm als u van tevoren niet precies weet hoeveel geld u nodig heeft, bijvoorbeeld bij een verbouwing of bij de inrichting van uw huis.

Rente

U betaalt alleen rente over het bedrag dat u daadwerkelijk opneemt (het uitstaand saldo). De rente op een doorlopend krediet is meestal lager dan bij een persoonlijke lening of een ander aflopend krediet, maar is wel variabel. De rente kan tijdens de looptijd van het krediet dus stijgen of dalen. Dat bekent dat de lening na verloop van tijd duurder of goedkoper kan worden. De looptijd van het krediet staat niet vast, u weet van tevoren niet precies wanneer het krediet helemaal is afgelost.

Soorten doorlopend krediet

Bij krediet denken mensen al snel aan het lenen van geld: het geldkrediet. Maar er is ook een andere vorm van krediet: het goederenkrediet. Bij een goederenkrediet koopt u een product en stelt u de betaling ervan uit.

Doorlopende geldkredieten

 • Een kredietlimiet afspreken met een kredietverstrekker
 • Rekening-courantkrediet: de mogelijkheid om rood te staan op uw bankrekening
 • Creditcardkrediet: de mogelijkheid om geld op te nemen met een creditcard

Doorlopende goederenkredieten

 • Postorderkrediet of verzendhuiskrediet: de mogelijkheid om een aankoop via een webwinkel in termijnen te betalen
 • Klantenkaartkrediet: de mogelijkheid om met een klantenkaart een aankoop in termijnen te betalen

Aflossen

U betaalt maandelijks een bedrag, dat bestaat uit rente en aflossing. Dit bedrag is een percentage van de afgesproken kredietlimiet of van het uitstaand saldo. In het laatste geval staat het bedrag dus niet vast. Welk gedeelte van het maandbedrag bestemd is voor rente, hangt af van uw uitstaand saldo en van het rentepercentage van dat moment. Het bedrag dat u maandelijks aflost, is het maandbedrag verminderd met de betaalde rente. U weet van tevoren dus niet precies hoeveel u aflost. Als het uitstaand saldo en het rentepercentage hoog zijn, bestaat een groot gedeelte van het maandbedrag uit rentebetaling. U lost dan maar weinig af. Als het uitstaand saldo en het rentepercentage laag zijn, gaat slechts een beperkt gedeelte van de maandtermijn op aan rente. Dan lost u dus meer af. Omdat u van tevoren niet weet hoeveel u per maand aflost en omdat u afgeloste bedragen opnieuw kunt opnemen, staat niet vast wanneer u de lening helemaal heeft afgelost.
Bij roodstaan zijn vaak geen maandbedragen vastgesteld. Aflossing vindt in dit geval plaats als er geld binnenkomt op uw betaalrekening. Bij krediet op een creditcard betaalt u aan het einde van de maand of in een paar perioden terug.