Verlenging Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding gepubliceerd

De tijdelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding wordt verlengd tot 1 september 2021 In Staatsblad 2021,75 is het besluit tot verlenging van het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding gepubliceerd. Hierdoor wordt de Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding verlengd tot 1 september 2021. Op 10 augustus 2020 trad het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding in werking. Hiermee werd geregeld  dat de maximale kredietvergoeding die in rekening mag worden gebracht door aanbieders van consumptief krediet in verband met de gevolgen van COVID-19 tijdelijk werd verlaagd. De opslag op de wettelijke rente werd verlaagd van 12 procentpunten naar 8 procentpunten. Omdat de wettelijke rente thans 2 procent bedraagt, is de maximale kredietvergoeding daarmee tijdelijk verlaagd van 14 naar 10 procent op jaarbasis. Het besluit regelt in artikel III, eerste lid, dat de tijdelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding in beginsel eindigt op 1 maart 2021. Artikel III, tweede lid, van het besluit biedt de mogelijkheid om de tijdelijke verlaging bij koninklijk besluit met maximaal zes maanden te verlengen.