VFN Financieringsbarometer Q3 2019

De consumentenfinancieringsindex in het derde kwartaal van 2019 is gestegen t.o.v. vorig kwartaal. Dit blijkt uit de derde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2019, die is opgesteld door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de VFN. De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten aankopen te financieren in vergelijking met gefinancierde aankopen in de afgelopen twaalf maanden. Dit kwartaal komt de barometer uit op 124 punten. De barometer is opgebouwd uit twee indices: Aankoopbereidheid en Financieringsbereidheid Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn zowel de Aankoopbereidheid als de Financieringsbereidheid gestege. Trendmatige ontwikkeling: De eerstvolgende meting vindt plaats in het vierde kwartaal van 2019. De resultaten zullen op deze website worden geplaatst.