Keuzegedrag positief beïnvloeden met Actieplan Consumentenkeuzes

  De minister van Financiën heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over het Actieplan Consumentenkeuzes. Aanbieders van financiële producten, dienstverleners, belangenorganisaties, toezichthouders en beleidsmakers op de financiële markten zijn zich steeds meer bewust van het belang van verstandige financiële keuzes. Verstandige keuzes zorgen voor weerbare huishoudens. Inzichten in consumentengedrag kunnen worden gebruikt om dienstverlening en keuzeomgevingen zo in te richten dat consumenten worden ondersteund bij gezond financieel gedrag. Kennis op het gebied van keuzegedrag ontwikkelt zich snel. Zowel private ondernemingen als kennisinstituten zoeken hierbij naar manieren om de keuzeomgeving voor consumenten beter te maken. Met het Actieplan wil de minister bijdragen aan snelle kennisdeling en vernieuwing verder aanjagen. De initiatieven in het Actieplan zijn belangrijk voor de weerbaarheid van consumenten, en hiermee ook voor het vertrouwen in de financiële sector op de lange termijn. De VFN onderschrijft het belang van beter inzicht in keuzegedrag. In het initiatief dat de VFN als onderdeel van het Actieplan uitvoert in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Gedragsstudio wordt onderzoek gedaan naar betere bescherming van klanten van doorlopende consumptieve kredieten. Hierbij wordt vastgesteld hoe consumenten op een effectieve wijze geactiveerd kunnen worden om informatie te verstrekken ten behoeve van het voorkomen van toekomstige betaalproblemen.