AFM en Freo doen onderzoek naar online leenomgeving

De AFM heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van een praktijkonderzoek dat gezamenlijk met Freo is uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de manier waarop een lening online wordt aangeboden de keuzes van consumenten tijdens het afsluitproces (onverwacht) kan beïnvloeden. De AFM roept kredietaanbieders op hun eigen keuzeomgevingen te onderzoeken en te zorgen voor een zorgvuldig ingerichte keuzeomgeving waarin het belang van de klant centraal staat. In het onderzoek is vastgesteld dat als vooraf geen maandelijks aflosbedrag is ingevuld, mensen kiezen voor een 8,5% hoger aflosbedrag dan wanneer een aflosbedrag van 2% van de lening is ingevuld. Als mensen zelf het totaalbedrag (het totaal te betalen bedrag aan rente en aflossing over de gehele looptijd) van een lening kunnen aanpassen, dan kiezen zij blijkens het onderzoek een looptijd van gemiddeld twaalf maanden korter. Als consumenten zelf over de looptijd van de lening kunnen beslissen, dan kiezen ze voor een looptijd van gemiddeld zeven maanden langer. Het rapport ‘Maak verantwoorde leenbeslissing makkelijker’ en de bijbehorende infographic zijn beschikbaar gesteld op de website van de AFM https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2019/nov/keuzeveranderingen-leenomgeving