Financieringsbarometer tweede kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016: Consumentenfinancieringsindex afgenomen De consumentenfinancieringsindex in het tweede kwartaal van 2016 is gedaald. Dit blijkt uit de tweede meting van de VFN Financieringsbarometer in 2016, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten aankopen te financieren in vergelijking met gefinancierde aankopen in de afgelopen twaalf maanden. Dit kwartaal komt de barometer uit op 168 punten. Consumenten verwachten dus nog steeds meer aankopen te financieren dan in de afgelopen 12 maanden. Ten opzichte van het vorige kwartaal is de financieringsindex wel gedaald. De barometer is opgebouwd uit twee indices: Aankoopbereidheid en Financieringsbereidheid. Financieringsbarometer 2016 2-1   Ten opzichte van het vorige kwartaal is de Aankoopbereidheid gelijk gebleven (107 in Q1 2016). De Financieringsbereidheid is afgenomen (180 in Q1 2016). De gecombineerde Consumentenfinancieringsindex is dan ook afgenomen (192 in Q1 2016). Trendmatige ontwikkeling: Financieringsbarometer afbeelding 2016 2-2 De eerstvolgende meting vindt plaats in het derde kwartaal van 2016. De resultaten zullen op deze website worden geplaatst.