Evaluatie provisieverbod

Zoals bekend zal het provisieverbod in 2017 worden geëvalueerd. Op 13 juni heeft de Minister van Financiën de contouren van deze evaluatie geschetst. Het provisieverbod, dat sinds 1 januari 2013 van kracht is, moet bijdragen aan een cultuurverandering in de financiële sector, waarbij de nadruk op klantgerichte advisering komt te liggen. Bij de invoering van het provisieverbod waren er zorgen over de gevolgen voor de toegankelijkheid van advies voor consumenten. Een ander aandachtspunt was het gelijke speelveld tussen bemiddelaars en aanbieders. Om dit te waarborgen, werd flankerend beleid ingevoerd, waaronder de introductie van het standaard dienstverleningsdocument. Dit document moet de consument inzicht verschaffen in de aard, reikwijdte en kosten van de dienstverlening en in eventuele belangen van de dienstverlener. Zo kan de consument een goedgeïnformeerde keuze maken uit de verschillende dienstverleners en de soort dienstverlening. De voorbereiding van de evaluatie is op dit moment in volle gang. De Minister heeft aangegeven bij de evaluatie van het provisieverbod in ieder geval op de volgende thema’s in te gaan: 1.       De cultuurverandering. In hoeverre is sprake van de gewenste cultuurverandering? 2.       De toegankelijkheid van advies. Hierbij zal ook naar de prijsontwikkeling worden gekeken. 3.       De effectiviteit van het dienstverleningsdocument.