Minister Blok: LTV en hypotheekrenteaftrek ongewijzigd

Deze kabinetsperiode zullen de LTV en de hypotheekrenteaftrek niet verder worden beperkt, zo heeft Minister Blok aangegeven tijdens het SEH congres van erkend hypotheekadviseurs. De maximale LTV bedraagt dit jaar 102% en wordt teruggebracht tot 100% in 2018. Mocht de LTV in de toekomst toch verder worden verlaagd naar 90%, zoals eerder bepleit door DNB en AFM, dan zouden de overdrachtsbelasting en advieskosten met consumptief krediet gefinancierd moeten kunnen worden, zo vindt een meerderheid (55%) van de hypotheekadviseurs. Begin dit jaar zijn de VFN, NVB en AFM met elkaar in overleg getreden om de verstrekkingscriteria voor consumptief en hypothecair krediet beter met elkaar in lijn te brengen. Dit traject moet leiden tot een nieuwe geïntegreerde norm die aansluit bij de Wft.