DNB en AFM willen meer mogelijkheden voor financiële innovatie

Op 9 juni hebben toezichthouders AFM en DNB een discussiedocument gepresenteerd met de titel: ‘Meer ruimte voor innovatie’. In dit document benadrukken de toezichthouders het belang van innovatie voor de economie. Om innovatie meer ruimte te bieden, hebben AFM en DNB een aantal gezamenlijke acties ondernomen. Zo wordt actief de dialoog gezocht met marktpartijen, toezichthouders en regelgevers. Voor marktpartijen introduceren AFM en DNB een zogenaamde ‘InnovatieHub’. Deze hub moet ‘positieve bijdragen van innovatie aan de financiële sector accommoderen’. Voornaamste doel is om ondersteuning te bieden bij vragen over regelgeving en beleid. Ook beoogt de Innovatiehub de toegang tot de toezichthouder eenvoudiger te maken, een centrale vindplaats te zijn en de coördinatie en onderlinge samenwerking op het gebied van innovatie te intensiveren. Om de toetreding tot de markt voor innovatiediensten te vergemakkelijken, hebben de toezichthouders 3 opties geformuleerd, waaronder een zogenaamde ‘Regulatory Sandbox, een gecontroleerde omgeving voor het testen van financiële producten en diensten. In Groot- Brittannië is men al gestart met een dergelijke proeftuin. De Nederlandse toezichthouders volgen deze ontwikkelingen op de voet. Een andere optie is een vergunning onder voorwaarden, met als voordeel dat een ondernemer al in een vroeg stadium met zijn werkzaamheden kan beginnen. Het discussiedocument en de Innovatiehub zijn via de websites van de AFM en DNB te raadplegen.