Geen mogelijkheden voor vrijstelling Wft telecomsector

De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het overleg met de telecomsector over een gedragscode. De minister heeft kenbaar gemaakt dat het overleg geen gedragscode heeft opgeleverd die kan leiden tot de verlening van een vrijstelling van de regels voor kredietverlening uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit betekent dat de Wft van toepassing blijft en dat de AFM zal kunnen gaan aansturen op de naleving van de Wft regels. De minister wijst op de gedoogsituatie die gedurende een langere periode heeft bestaan. Het is nu van belang dat consumenten zo snel als redelijkerwijs mogelijk de bescherming kunnen genieten zoals die door de wet- en regelgeving wordt geboden. De minister wijst op het belang voor de telecomsector om een redelijke termijn te krijgen om haar praktijk om te vormen naar de eisen die bij of krachtens de Wft zijn gesteld. Dit proces zal in zorgvuldige afstemming met de AFM worden vormgegeven.