AFM wijst op risico’s consumptief meefinancieren hypotheekkosten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft consumenten gewaarschuwd voor financiële risico’s als zij de kosten voor het afsluiten van een hypotheek financieren met een consumptief krediet. Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat 12% van de consumenten het hypotheekbedrag verlaagt door een consumptief krediet af te sluiten. Naar het oordeel van de AFM is het niet verstandig om de bijkomende kosten consumptief te financieren als er onvoldoende ruimte in hypothecaire leennormen bestaat om dit hypothecair te financieren. De AFM roept financiële dienstverleners op om terughoudend te zijn met het consumptief meefinancieren van de bijkomende kosten. Als in uitzonderlijke situaties toch op verantwoorde wijze een consumptief krediet kan worden verstrekt in aanvulling op een hypothecair krediet, dan spreekt het naar mening van de AFM voor zich dat de lasten van dit consumptief krediet worden meegenomen bij het bepalen van de maximale leenruimte van de hypotheek. Dit zou naar mening van de AFM het geval kunnen zijn als de lasten van de hypotheek substantieel lager zijn dan de maximale hypotheeklasten. De AFM is op dit moment met vertegenwoordigers van kredietverstrekkers in gesprek over het harmoniseren van de kredietnormen.