VFN Financieringsbarometer 1e kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017: Consumentenfinancieringsindex gestegen
De consumentenfinancieringsindex in het eerste kwartaal van 2017 is gestegen. Dit blijkt uit de eerste meting van de VFN Financieringsbarometer in 2017, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten aankopen te financieren in vergelijking met gefinancierde aankopen in de afgelopen twaalf maanden. Dit kwartaal komt de barometer uit op 179 punten. Consumenten verwachten dus nog steeds meer aankopen te financieren dan in de afgelopen 12 maanden. De barometer is opgebouwd uit twee indices: Aankoopbereidheid en Financieringsbereidheid. Ten opzichte van het vorige kwartaal is de Aankoopbereidheid gedaald (117 in Q4 2017). De Financieringsbereidheid is toegenomen (129 in Q4 2017). De gecombineerde Consumentenfinancieringsindex is toegenomen (151 in Q4 2017).
Trendmatige ontwikkeling:
De eerstvolgende meting vindt plaats in het tweede kwartaal van 2017. De resultaten zullen op deze website worden geplaatst.