Minister Plasterk: onderzoek naar biedingen zonder voorbehoud van financiering/bouwkundige keuring

In antwoord op Kamervragen van het lid Nijboer en voormalig lid De Vries, heeft Minister Plasterk een onderzoek aangekondigd naar signalen dat vaker wordt afgezien van een financieringsvoorbehoud of bouwkundige keuring bij de aankoop van een huis. Hij noemt het 'onwenselijk' als sprake is van een situatie waarbij consumenten onder druk onverantwoorde risico's nemen. Omdat op basis van een NVM-enquête enkel een indicatie kan worden gegeven van aantallen verkopen zonder voorbehouden en omdat ook niet bekend is in hoeveel gevallen dit tot problemen leidt, gaat het kabinet onderzoek doen naar deze problematiek. Aan de hand van de uitkomsten zullen eventuele vervolgstappen worden overwogen. Klik hier om de integrale beantwoording van de Kamervragen voorbehouden van financiering en bouwkundige keuring te bekijken.