Minister Dijsselbloem: mogelijkheden buitenlandse aanbieders van flitskrediet beperken

In antwoord op Kamervragen van Henk Nijboer (PvdA) heeft Minister Dijsselbloem een ministeriele regeling aangekondigd die bepaalt dat de bevoegdheid van de AFM om de mogelijkheden van reclame-uitingen van bepaalde risicovolle financiële producten te beperken (reclameverbod; verwachte ingangsdatum 1 juli 2017) ook ziet op online-reclame-uitingen van buitenlandse aanbieders van flitskredieten die actief zijn op de Nederlandse markt. Nijboer had de vragen gesteld naar aanleiding van het TV-programma Argos, dat verslag deed van een aanbieder van flitskredieten uit het Verenigd Koninkrijk die percentages zou hanteren die opliepen tot 600%. In Nederland geldt momenteel een maximum van 14%. Dijsselbloem noemt het dan ook 'onwenselijk' dat Nederlandse consumenten meer rente betalen dan deze 14%. Omdat het land-van-herkomstbeginsel van toepassing is, geldt echter het recht van de lidstaat waar de kredietverstrekker is gevestigd. Dijsselbloem kan deze aanbieders dus niet dwingen het in Nederland geldende rentemaximum van 14% te hanteren. Door de AFM de mogelijkheid te geven online-reclame-uitingen van buitenlandse aanbieders van flitskredieten te beperken biedt Dijsselbloem de toezichthouder wel mogelijkheden om op te treden. Daarnaast doet Dijsselbloem een beroep op de buitenlandse toezichthouders (in het Verenigd Koninkrijk is sprake van een maximale kredietvergoeding van 100%). Ook geeft Dijsselbloem aan dat de AFM verwacht 'via samenwerking met andere Europese toezichthouders stappen te kunnen zetten' en wijst hij bij onvoldoende resultaat hiervan op de mogelijkheid van een oplossing in Europees verband. Klik hier om de integrale beantwoording van de Kamervragen te bekijken.