VFN reageert op consultatie Herziening van de Wft

De minister van Financiën heeft besloten te verkennen hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Hiertoe is een consultatie gepubliceerd waarin de knelpunten van de huidige Wft worden geanalyseerd  en mogelijke oplossingsrichtingen worden gepresenteerd. In reactie op de consultatie heeft de VFN aangegeven voorstander te zijn van een sectorale opzet van de Wft waarbij nog slechts een beperkt aantal onderwerpen opgenomen hoeft te worden in een algemeen (cross-sectoraal) gedeelte. De huidige met name cross-sectorale Wft opzet, in combinatie met overige relevante wetgeving, creëert geen duidelijk inzicht voor kredietaanbieders. De huidige opzet leidt daarnaast tot knelpunten bij de implementatie van veelal sectoraal ingevulde Europese wetgeving. De voorgenomen herziening van de Wft biedt bovendien een uitgelezen mogelijkheid om de doelstellingen van de Consumer Credit Directive alsnog te bewerkstelligen. Klik hier om de volledige reactie van de VFN te bekijken en hier om de consultatie en reacties van andere organisaties te bekijken.