BKR Schulden Monitor 2021

Verdere afname aantal kredieten
Sinds het begin van de coronapandemie in 2020 is het aantal Nederlands met een consumptief krediet verder gedaald, zo blijkt uit de Schulden Monitor 2021 van Stichting BKR. In 2021 telde Nederland ruim 8 miljoen inwoners met een consumptief krediet. Gezamenlijk hadden zij ruim 11,5 miljoen contracten. In 2020 ging het nog om 8,5 miljoen mensen met ruim 12,7 miljoen overeenkomsten. Sinds 2015 namen de cijfers tot medio 2019 toe, wat voor een belangrijk deel veroorzaakt werd door een uitbreiding van de registratie in het kredietstelsel. Bovendien werd eind 2016 de ondergrens voor registratie naar beneden bijgesteld, waardoor er ineens meer kredieten werden gemeld. Telefoonkredieten worden sinds mei 2017 geregistreerd. Private Lease overeenkomsten die binnen het Keurmerk vallen, plus private autolease-overeenkomsten, worden sinds 1 juli 2016 geregistreerd. Het BKR ziet dan ook elk jaar een stijging in registraties van de contracten voor private autolease. De meest voorkomende is het doorlopend krediet: eind 2021 bijna 6,6 miljoen contracten. Toch is ook deze kredietvorm aan het afnemen, een trend die al enkele jaren zichtbaar is.

Betalingsproblemen nemen af
Het aantal Nederlanders met betalingsproblemen nam in 2021 af. Uit de data wordt niet direct duidelijk of deze afname is ontstaan dankzij of ondanks corona. Bekend is dat vakanties werden geannuleerd en dat de horeca voor een groot deel van het jaar gesloten was. Faillissementen werden afgewend door steunmaatregelen van de overheid. Het aantal mannen met een dergelijk probleem nam in 2021 af van 366,7 duizend naar 328,5 duizend. Het aantal vrouwen ging van 230,9 naar 199 duizend personen. De mannen zijn dus in de meerderheid: 59%. Het totale aantal betalingsproblemen daalde in een jaar tijd van 692,5 duizend naar iets meer dan 624 duizend.

Achterstanden op kredieten en hypotheken
De monitor van Stichting BKR toont verschillen in achterstanden bij de verschillende kredietsoorten. De betalingsachterstanden bij doorlopend krediet namen af, bij aflopend krediet juist toe. Er was ook een kleine afname bij betalingsachterstanden bij private leasecontracten, terwijl het aantal contracten hier juist groeide. Achterstanden bij een hypotheek worden bij Stichting BKR pas geregistreerd bij een achterstand van drie maanden of meer. Dit percentage nam in 2021 met ongeveer 17,5% af naar bijna 23,9 duizend hypotheken met een betalingsachterstand.

Verdere afname schuldregeling
Het aantal Nederlanders met geregistreerde schuldregeling daalt sinds 2019. Data van Stichting BKR laten zien dat de daling sinds de start van de coronacrisis versneld is. Eind 2021 registreerden we 45,3 duizend Nederlanders met geregistreerde schuldregeling. Eind 2018 waren dat er 51,7 duizend, dus het aantal neemt al enkele jaren af. Sinds maart 2020 is die afname nog iets sterker dan in de tijd daarvoor. De meeste mensen met geregistreerde schuldregeling wonen in de provincies Flevoland en Groningen. Qua steden staat Rotterdam bovenaan met 0,87% van de inwoners. Er zijn ook gemeentes waar geen schuldregeling geregistreerden zijn: Deurne en Waddinxveen. Dat was in 2020 ook zo.