Webinar Stand van Zaken Richtlijn Consumentenkrediet

Op dinsdag 19 juli jl. organiseerde de VFN in samenwerking met Eurofinas voor leden en geassocieerden een webinar over de herziening van de Richtlijn consumentenkrediet (CCD). Spreker Richard Knubben, adjunct-directeur van Eurofinas en direct betrokken bij de Europese lobby nam de ruim 50 deelnemers aan het webinar mee in de stand van zaken nu recentelijk zowel het Europees Parlement (EP) als de Europese Raad (Raad) hun standpunt ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie (EC) hebben bepaald.  

In zijn presentatie zette Knubben in een klein uur tijd de achtergrond van het voorstel van de EC, de verschillen tussen het voorstel van de EC, het EP en de Raad uiteen. Vanaf september vinden onder de leiding van het Tsjechische voorzitterschap van de Raad de onderhandelingen tussen het EP en de Raad plaats om te komen tot een eindresultaat waarmee beide Europese instellingen kunnen instemmen. Na instemming door beide instellingen is de nieuwe Richtlijn consumentenkrediet tot stand gekomen en hebben de lidstaten van de Europese Unie 24 maanden om deze om te zetten in nationale wetgeving.