Wft-diploma ook geldig met PE-inhaal examen

Het ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van de verschillende reacties met betrekking tot vakbekwaamheid het BGfo aangepast. Wft-diploma's blijven in de toekomst geldig, ook als niet aan de PE-verplichting isvoldaan.

"Om tegemoet te komen aan de wens vanuit de markt is in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk voorzien in de mogelijkheid voor personen, die niet aan hun PE-verplichting hebben voldaan, om alsnog hun diploma te kunnen doen ‘herleven’. Zo kan bijvoorbeeld een diplomahouder die er vijf jaar tussen uit is geweest zijn diploma geldig maken door een PE-inhaalexamen met goed gevolg af te leggen. Dit betekent derhalve ook dat in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk het diploma zelf nooit kan vervallen. Zolang echter de diplomahouder niet aan zijn PE-verplichting heeft voldaan, is hij niet bevoegd als adviserend klantmedewerker op te treden." Het hele document is te raadplegen op CDFD.nl (3 augustus 2012)