Geen diplomaplicht voor adviseurs sparen en betalen

Op basis van reacties vanuit de markt heeft het ministerie van Financiën besloten om adviseurs betalen en sparen vrijgesteld te houden van diplomaplicht. Tevens zal het diploma sparen en betalen worden gewijzigd in het diploma Wft Basis. Het diploma Wft Basis blijft onderdeel van alle andere diploma’s.

"Deze wijziging betekent overigens niet dat adviseurs die adviseren over sparen en betalen niet vakbekwaam hoeven te zijn. Integendeel, ondernemingen dienen er voor te zorgen dat hun medewerkers en adviseurs te allen tijde vakbekwaam zijn, ook voor sparen en betalen", aldus het ministerie van Financiën. De brief van het ministerie is te raadplegen op CDFD.nl (3 augustus 2012)