AFM legt flitskredietaanbieder Ferratum Netherlands B.V. last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 mei 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan Ferratum Netherlands B.V. (Ferratum). Deze aanbieder van flitskrediet handelt onder meer onder de naam Saldodipje. Ferratum voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie over onder meer de verstrekte kredieten nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

De AFM vermoedt dat Ferratum via haar websites www.ferratum.nl en www.saldodipje.nl krediet heeft aangeboden aan consumenten, of nog steeds aanbiedt, zonder een verplichte vergunning van de AFM. Het is wettelijk verboden om in Nederland krediet aan te bieden zonder vergunning. Ferratum heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekt. Sinds 8 augustus 2012 is Ferratum daarom verplicht een dwangsom te betalen. De verzochte informatie moet nog steeds aan de AFM worden geleverd. Iedere dag dat Ferratum niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €4.000,- tot een maximum van in totaal €80.000,-. Het is belangrijk dat financieel dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Deze biedt bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financieel dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een financieel dienstverlener met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten. Bron: AFM.nl, 9 augustus 2012