Vooral intermediair en detailhandel verstrekten minder krediet in 2012

In 2012 is er bijna 14% minder consumptief krediet verstrekt in Nederland dan in 2011, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De daling is vooral zichtbaar onder het intermediair en de detailhandel. Via onafhankelijke bemiddelaars werd in een jaar tijd bijna 35% minder krediet verstrekt, terwijl kredietverstrekking in de winkels met 40% terugliep. Bij de andere kanalen is de verstrekking licht gedaald. Sinds 2008 is het totaal verstrekt consumptief krediet gedaald, van 5,5 miljard naar 3,5 miljard. Dit is een daling van ruim 36%.