Verantwoord Consumptief Krediet draagt bij aan economische groei

Verstrekking van Consumptief Krediet heeft een positief effect op consumptie en economische groei. Dat is de belangrijkste conclusie uit onderzoek dat in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) is uitgevoerd door Tilburg University. Het onderzoek is uitgevoerd ter gelegenheid van het 85-jarige bestaan van de VFN. “Door de directe relatie tussen kredietverlening en consumptie, leidt de huidige fase van ontschulden door consumenten tot lagere bestedingen” aldus hoogleraar Harald Benink van Tilburg University. In vergelijking met 2008 is het maandelijks verstrekte krediet gedaald van € 600 miljoen naar € 350 miljoen. Secretaris Bert Reitsma van de VFN stelt “De markt voor nieuwe Consumptieve Kredieten is nog niet uit het dal geklommen; licht herstel van consumentenvertrouwen kan echter een eerste signaal zijn voor een aantrekkende markt. De VFN Financieringsbarometer geeft ook aan dat consumenten meer bereid zijn om aankopen te financieren.” Het onderzoek benadrukt het belang van financiële educatie. Harald Benink zegt hierover “Vergroting van financiële kennis en financiële geletterdheid bij kredietnemers is van groot belang. Tegelijkertijd is het niet realistisch om te veronderstellen dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking het gewenste niveau kan bereiken.” Informatievoorziening rond Consumptief Krediet wordt steeds meer dwingend voorgeschreven door (Europese) wet- en regelgeving. Voordat consumenten een lening kunnen afsluiten, dienen zij te worden voorzien van zeer uitgebreide en gestandaardiseerde informatie. Voor veel consumenten is de betreffende informatie echter te complex. “De consument maakt geen betere keuze door dikkere stapels verplichte informatie”, aldus Bert Reitsma, “Het gaat er om dat de consument informatie krijgt die relevant is voor zijn beslissing en die goed te begrijpen is. De leden van de VFN werken dan ook aan het vereenvoudigen van hun informatie. Vanaf januari 2014 wordt door alle leden gecommuniceerd op taalniveau B1/B2.” Zie ook het volledige onderzoeksrapport