VFN reageert op consultatie beloningsmaatregelen financiële sector

Op 30 augustus heeft de VFN gereageerd op de Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector. Volgens het kabinet is het primair de verantwoordelijkheid van de financiële sector om te werken aan vertrouwen in de sector. Het kabinet geeft aan dat de overheid d.m.v. het stellen van grenzen en voorwaarden aan beloningen wel kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Hierbij hanteert zij het uitgangspunt dat "- waar mogelijk - voorkomen moet worden dat de belastingbetaler opdraait voor verliezen van falende banken en dat Nederland robuustere, sterkere banken krijgt". Om dit te verwezenlijken overweegt het kabinet drie wettelijke maatregelen m.b.t. vaste beloningen. In haar reactie onderschrijft de VFN dat vertrouwen in de financiële sector essentieel is en dat bij het herstel van vertrouwen een grote verantwoordelijkheid voor de sector zelf is weggelegd. In het consultatiedocument wordt gewezen op de serieuze stappen die in dit kader door de sector zijn gezet. De VFN benadrukt dat het voor het herstel van vertrouwen in de sector ook van belang is dat de overheid en toezichthouders deze positieve stappen (naast eventuele misstappen) ook in voldoende mate inzichtelijk maken. Ten aanzien van de eerste twee geconsulteerde maatregelen (uitbreiding claw back en de wettelijke verplichting bestanddelen van een vaste beloning waarvan de waarde afhankelijk is van de marktwaarde van de eigen onderneming een aantal jaren aan te houden) bepleit de VFN een beperking tot financiële instellingen die staatsteun genieten/hebben genoten, respectievelijk financiële instellingen die staatsteun genieten/hebben genoten en financiële instellingen die ‘too big to fail’ zijn. De VFN is (mede vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiency) geen voorstander van de derde maatregel, te weten; de wettelijke verplichting dat het beloningsbeleid van financiële ondernemingen voorschrijft op welke wijze de beloningen van bestuurders en medewerkers zich verhouden tot de maatschappelijke functie van de onderneming. Klik hier om de integrale reactie van de VFN te bekijken en hier om de consultatie te bekijken.