VFN past Gedragscode aan ter bevordering verantwoorde kredietverlening

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) voert per 1 mei 2019 verschillende wijzigingen door in de VFN Gedragscode voor consumptieve kredietverlening. Met de wijzigingen wordt de consument verder ondersteund om verantwoord te lenen. De aanpassingen zien met name toe op doorlopende kredieten. Gedurende de looptijd van het doorlopende krediet zal regelmatig worden getoetst of het uitstaande krediet nog past bij de financiële situatie van de consument. Als dit niet meer het geval is, zal in overleg met de consument naar oplossingen worden gezocht. De looptijd van nieuwe doorlopende kredieten zal worden beperkt tot maximaal vijftien jaren. De nieuwe Gedragscode besteedt daarnaast veel aandacht aan de zogenaamde ‘Lock-Up’ problematiek. Consumenten die met hun doorlopende krediet niet meer over kunnen stappen naar een andere aanbieder (bijvoorbeeld door strengere leennormen of veranderingen in de persoonlijke situatie) worden extra beschermd.

Verreweg de meeste consumenten zijn tevreden met hun persoonlijke lening. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud. Het onderzoek van het Nibud wordt vandaag gepresenteerd tijdens het lustrum ter ere van het 90-jarige bestaan van de VFN. Het onderzoek toont echter ook aan dat de consument nog beter ondersteund kan worden bij het maken van verantwoorde leenkeuzes. Consumenten kijken nu vooral naar het rentepercentage en de maandelijkse verplichting van het krediet. Voor de totale kosten die zijn verbonden aan een consumptief krediet speelt echter juist ook de looptijd een hele belangrijke rol. Secretaris van de VFN Bert Reitsma stelt: “Het is goed nieuws dat het overgrote deel van de consumenten tevreden is met hun lening. Consumenten blijken zich daarnaast goed te informeren voordat zij een lening aangaan. Het onderzoek toont ook aan dat slimme ingrepen de consument kunnen ondersteunen om bewustere en op termijn verstandigere keuzes te maken. De aanpassingen die de VFN doorvoert in de Gedragscode sluiten hier prima bij aan.”

Problematische situaties eerder gesignaleerd door tussentijdse aandacht

De flexibiliteit van het doorlopende krediet brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee voor kredietaanbieders. Deze verantwoordelijkheden worden ook vastgelegd in de Gedragscode. “Bij doorlopend krediet zal veel vaker tussentijds worden getoetst of het krediet nog past bij de consument. Als sprake is van een problematische situatie, bijvoorbeeld bij achterstanden op andere kredieten, zal het krediet worden geblokkeerd voor vervolgopnames. Hiermee wordt beter voorkomen dat de consument in een problematische schuldensituatie terecht komt”, aldus Bert Reitsma.

AFM ondersteunt aanpassingen Gedragscode

De aanpassingen in de Gedragscode zijn mede op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot stand gekomen. Nicole Reijnen, woordvoerder van de AFM zegt hierover: “De AFM wil dat consumenten een krediet krijgen dat passend is en blijft zodat zij zicht krijgen op een schuldenvrije toekomst. Dit betekent dat kredietverstrekkers erop gericht moeten zijn om ‘locked up’- situaties bij hun klanten te voorkomen en te beëindigen. Met de gewijzigde gedragscode geeft de VFN blijk van de noodzaak om consumenten beter te beschermen.”

Klik hier om het onderzoeksrapport te bekijken.