CPB: ook in 2019 stevige economische groei

Volgens de concept Macro Economische Verkenningen (cMEV) van het CPB komt de economische groei dit jaar uit op 2,8% en volgend jaar op 2,5%. De inflatie stijgt volgens de raming van 1,6% dit jaar naar 2,4% volgend jaar en de werkloosheid neemt af van 3,9% naar een historisch laag niveau van 3,5%. De consumptie van huishoudens is door de rekenmeesters becijferd op een toename van 2,7% dit jaar en 2,3% in 2019. Het CPB benoemt echter ook een aantal internationale ontwikkelingen die risico's voor de Nederlandse economie met zich meebrengen, zoals handelsconflicten en de Brexit. De definitieve Macro Economische Verkenningen worden op Prinsjesdag gepubliceerd. Klik hier om het bericht van het CPB te bekijken.