VFN-leennorm is geen Nibud-norm (aanvulling persbericht)

De VFN leennorm is geen norm die gebaseerd is op een Nibud leennorm maar een eigen norm van de VFN. Het Nibud maakt namelijk geen leennormen voor consumptief krediet. Wel is het bedrag dat de VFN als ondergrens hanteert in haar kredietverlening gebaseerd op de minimum voorbeeldbegrotingen die het Nibud per gezinstype opstelt. Daarmee worden consumenten met lage inkomens afdoende beschermd tegen overkreditering.