Overkreditering en schuldenproblematiek (reactie VFN)

Roodstanden van drie naar één maand Op woensdag 19 december discussieerde de Tweede Kamer in een algemeen overleg met minister Bos en staatssecretaris Aboutaleb over overkreditering en schuldenproblematiek. In dat debat werd gesproken over een aantal voorstellen: - het beperken van roodstanden - een waarschuwing in reclames voor consumptief krediet - het verstrekken van 'flitskredieten' via SMS. De Kamer schaart zich achter het voorstel voor het terugbrengen van de driemaandstermijn in de Wft naar één maand. Dit betekent dat bij kredietverlening die langer duurt dan één maand een volledige kredietwaardigheidstoets moet plaatsvinden. Volgens het ministerie van Financiën gaan de nieuwe regels alleen gelden voor nieuwe gevallen. Dat er geen causaal verband bestaat tussen het zien van kredietreclames en overkreditering heeft de Kamer er niet van weerhouden ook hier maatregelen te eisen. Het kabinet stelt voor waarschuwingszinnen in kredietreclames op te nemen, maar de Kamer vraagt de minister zijn uiterste best te doen de kredietreclames volledig van de televisie te verbannen. Tot slot eist de Kamer maatregelen tegen flitskredieten die omgerekend rentes tot 650% op jaarbasis in rekening brengen en regulering van Boober-achtige initiatieven. Bart de Nie (secretaris VFN)