Nieuw VFN Bestuur

Kees Droppert en Jan Speksnijder zijn teruggetreden als Bestuurslid tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 april dit jaar. Kees en Jan hebben in de achterliggende jaren een enorme bijdrage geleverd aan het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden van de Vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn Guus Alfrink (Alfam Consumer Credit) en Bert Bijsterbosch (Crédit Agricole Consumer Finance NL ) benoemd tot nieuwe Bestuursleden. Guus is tevens verkozen tot nieuwe Voorzitter van de VFN. Met de herbenoeming van Albert van Selst en Eric Van der Straten ziet het VFN Bestuur er nu als volgt uit (van links naar rechts): Eric Van der Straten (Santander Consumer Finance Benelux B.V) Bert Bijsterbosch (Crédit Agricole Consumer Finance NL) Albert van Selst (Alcredis Finance B.V.) Guus Alfrink (Alfam Consumer Credit) - Voorzitter John Zwijgers (PSA Finance Nederland B.V.) - Penningmeester Bert Reitsma - Secretaris bestuur