VFN Financieringsbarometer tweede kwartaal 2015

Huishoudens in Nederland verwachten meer grote aankopen te financieren. Dit blijkt uit de tweede meting van de VFN Financieringsbarometer in 2015, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten geplande aankopen te financieren in vergelijking met gefinancierde geplande aankopen in de afgelopen twaalf maanden. Dit kwartaal komt de barometer uit op 145 punten. Consumenten verwachten dus meer te financieren dan dat ze de afgelopen 12 maanden hebben gefinancierd. Het niveau is vergelijkbaar met het vorige kwartaal (144 punten). Een jaar geleden stond de barometer lager (121 punten). De barometer is opgebouwd uit twee indices: Aankoopbereidheid en Financieringsbereidheid. finbar2013-2     © GfK 2015 | VFN – Financieringsbarometer | Mei 2015   Aankoopbereidheid licht gestegen: De Aankoopbereidheid is 100 punten. Dit betekent dat Nederlanders verwachten de komende 12 maanden in dezelfde mate grote aankopen te gaan doen in vergelijking met het aantal aankopen dat ze gepland hadden in de afgelopen 12 maanden. De Aankoopbereidheid is licht gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal (98 punten) en ligt een stuk hoger dan een jaar geleden (90 punten). aankoop2015-2   © GfK 2015 | VFN – Financieringsbarometer | Mei 2015   Financieringsbereidheid blijft hoger dan vorig jaar: De Financieringsbereidheid is met 145 punten wederom positief. Ten opzichte van vorig kwartaal is sprake van een lichte afname. De Financieringsbereidheid ligt hoger dan een jaar geleden (135 punten). Een financieringsbereidheid hoger dan 100 punten betekent dat consumenten voor hun geplande aankopen in de komende 12 maanden meer bereid zijn om een financiering af te sluiten dan voor hun aankopen in de afgelopen 12 maanden. financiering2015-2   © GfK 2015 | VFN – Financieringsbarometer | Mei 2015   Trendmatige ontwikkeling:   finbarometer2015-2-4 © GfK 2015 | VFN – Financieringsbarometer | Mei 2015   De eerstvolgende meting vindt plaats in het derde kwartaal van 2015. De resultaten zullen op deze website worden geplaatst.