Minister Dijsselbloem informeert Kamer over stand Wft-examens

Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken rond de centrale Wft-examinering. Hij reageert hiermee op verzoeken van de Kamer. Tot en met december 2014 zijn er in totaal 60.347 examens afgenomen, met een algeheel slagingspercentage van 55,5%. Hiervan zijn er 38.291 initiële Wft-examens, waarvoor het slagingspercentage 52,4% bedraagt. Voor de 22.056 PEplus-examens is het slagingspercentage 60,8%. Tot en met september 2014 bedroegen de slagingspercentages nog 48,4% voor alle examens,  44,5% voor de initiële examens en voor de PEplus-examens 62,0%. De slagingspercentages verschillen per module. Voor het Wft Basis examen is het totale slagingspercentage 68,9%, terwijl het PEplus Basis examen een slagingspercentage van 89,3% kent. Voor Consumptief Krediet bedraagt het slagingspercentage 47,7% voor het initiële Wft examen en voor het PEplus-examen 47,5%. De Minister roept alle adviseurs en aspirant adviseurs op om dit jaar tijdig te voldoen aan hun diplomaplicht en stelt dat het aan de adviseur is om zich hiervoor tijdig voor te bereiden door examens en eventuele opleidingen tijdig in te plannen. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/01/26/bijlage-aantal-examens-en-slagingspercentages-vakbekwaamheid-per-module-tot-en-met-december-2014.html