Meer ruimte voor hypotheek in 2017

Consumenten kunnen volgend jaar naar verwachting meer lenen voor de aankoop van een woning. Het maximale bedrag dat tweeverdieners kunnen lenen wordt verder verhoogd door het tweede inkomen zwaarder mee te laten wegen. De ruimere norm voor tweeverdieners heeft te maken met belastingmaatregelen. Op termijn zal het tweede inkomen volledig kunnen meetellen bij de berekening van de maximale hypotheek. Dat schrijft minister Blok (Wonen) mede namens minister Dijsselbloem op 27 oktober in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe normen zullen gelden vanaf 1 januari 2017. De leennormen worden jaarlijks op basis van een advies van het Nibud vastgelegd in de regeling hypothecair krediet. Met deze regeling wordt bepaald wat consumenten op verantwoorde wijze maximaal kunnen lenen voor de koop van een woning. Minister Blok start verder een Platform Maatwerk waarin de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, het toezicht en marktpartijen, eventuele knelpunten rond maatwerkhypotheken in kaart brengen en naar oplossingen zoeken. Met maatwerkhypotheken kunnen banken, mits onderbouwd, afwijken van de standaard leennormen. De ruimte voor uitzonderingen lijkt tot nog toe niet volledig benut te worden. Met het Platform Maatwerk voert de minister een aantal Kamermoties uit die vragen om een onderzoek naar een bredere toepassing van maatwerkhypotheken.