Tweede Kamer doet oproep voor actualisering hypotheeknormen

De Tweede Kamer heeft op 25 oktober een motie van het CDA aangenomen die de regering verzoekt om in overleg met het Nibud en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te streven naar een actualisering van de Nibud-normen en de toepassing hiervan door hypotheekverstrekkers, waarbij in ieder geval inkomensperspectief en energiekosten opnieuw moeten worden meegenomen. Betalingsrisico’s  mogen hierbij niet onverantwoord toenemen. De Kamer overweegt dat strikte toepassing van normen die door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zijn opgesteld voor de hypotheekverstrekking kan leiden tot onredelijke situaties; hierbij wordt verwezen naar onderzoek van ABF Research waaruit blijkt dat de Nibud-normen onnodig strikt worden toegepast en daardoor een belemmering vormen voor hypotheekverstrekking aan een grote groep potentiele huizenkopers.