AFM publiceert rapport “Consumentengedrag op de markt voor consumptief krediet”

Met het rapport Consumentengedrag op de markt voor consumptief krediet laat de AFM zien welke elementen in de keuzeomgeving van consumptief krediet sturend kunnen werken.  Consumenten kunnen zich bijvoorbeeld laten beïnvloeden door het aantal alternatieven dat wordt aangeboden, de standaardoptie die wordt voorgesteld of de voorkeursinstellingen die al staan ingevuld. Recent is een samenwerking gestart met het Nibud en de VFN om de effecten van verschillende elementen in de keuzeomgeving te toetsen in de praktijk. Op deze wijze kan worden vastgesteld welke aspecten in de online omgeving daadwerkelijk sturend werken in de praktijk. Deze inzichten kunnen vervolgens door aanbieders worden ingezet om de keuzeomgeving zodanig in te richten dat het klantbelang optimaal wordt gediend.