Kamerbrief Aanpak misstanden buitengerechtelijke incassomarkt gepubliceerd

Op 8 februari heeft Minister voor Rechtsbescherming Dekker de brief Aanpak misstanden buitengerechtelijke incassomarkt naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief kondigt de Minister aan dat er een incassoregister komt voor incassowerkzaamheden van incassobureaus en opkopers van vorderingen die betrekking hebben op natuurlijke personen. Hiertoe zal naar verwachting in de zomer van dit jaar een wetsvoorstel worden geconsulteerd. De nieuwe wet zou dan medio 2021 in werking moeten treden. Verder geeft de Minister aan dat de maximale incassokosten gehandhaafd blijven en dat het niet voor de hand ligt het minimumbedrag van € 40,- naar beneden bij te stellen. Daarnaast komt er wetgeving om ongewenste cumulatie van kosten tegen te gaan. De Minister acht het te vroeg om zich uit te spreken over de mogelijkheid voor een schuldenaar om door incassobureaus opgekochte vorderingen terug te kopen. Omdat de aangekondigde wetgeving tijd vergt, kijkt het Kabinet ook naar maatregelen die op korte termijn zijn te realiseren. In het najaar van 2018 nam de VFN deel aan verschillende bijeenkomsten met het Ministerie van J en V en de sector over wat een goed werkende en integere buitengerechtelijke incassomarkt is en over de uitvoering van het Regeerakkoord ten aanzien van het functioneren van de markt. De VFN zal ook bij het vervolgtraject betrokken blijven. Klik hier om de Kamerbrief te lezen.