Nieuw verstrekt consumptief krediet en uitstaand saldo groeit in 2018

Ook in 2018 is er een bestendige groei te zien in nieuw verstrekt krediet en uitstaand saldo. De VFN leden verstrekten € 4,2 mrd aan nieuw consumptief krediet. Ten opzichte van 2017 betekent dit een groei van 6,8%. De groei was met 8,3% het sterkste bij particuliere autofinancieringen. Bij de overige vormen van consumptief krediet was de groei 5,9%. De omvang van de portefeuille consumptief krediet is in 2018 bij de VFN leden toegenomen tot € 9,6 miljard. Dit betekent een toename van 3,3% ten opzichte van 2017. De groei in het uitstaande saldo werd bijna volledig gerealiseerd bij particuliere autofinancieringen (+11,2%). Bij de overige consumptieve kredietverlening was de groei beperkt tot 0,2%. Verschuiving van doorlopend krediet naar persoonlijke leningen houdt aan De snelle verschuiving van doorlopend krediet naar persoonlijke leningen heeft doorgezet in 2018. Binnen het nieuw verstrekte krediet bij de VFN leden werd 78% verstrekt in de vorm van persoonlijke leningen. Dit aandeel lag 5 jaar geleden nog op 22%. Ook de zakelijke kredietverlening door de VFN leden laat een forse groei zien Het nieuw verstrekte krediet in 2018 is toegenomen met 13,5% naar € 0,65 mrd. Het uitstaande saldo in zakelijk krediet groeide nog sterker. Met een saldo per ultimo 2018 van € 1,2 mrd was sprake van een groei van 17%.