Interview voorzitter Martin Aalders in Assurantie Magazine

Het aantal jaarlijks verduurzaamde woningen in Nederland blijft aanzienlijk achter bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord. De Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen, een samenwerking tussen publieke en private partijen, wil de verduurzaming versnellen door toegankelijke financiering en samenwerking met de overheid. De VFN is één van de medeoprichters van het samenwerkingsverband.

Op 6 september jl. heeft voorzitter Martin Aalders een interview gegeven aan Assurantie Magazine om meer inzicht te geven waarom persoonlijke leningen zouden kunnen dienen als een geschikte financieringsmethode voor verduurzamingsmaatregelen in woningen. Hij besteedde ook aandacht aan het gestandaardiseerd leenkader dat wordt ontwikkeld door de VFN, met als doel rekening te houden met lagere toekomstige energielasten en energiebesparingseisen. Martin sloot af door te wijzen op de rol die hypotheekadviseurs kunnen spelen door klanten te adviseren over persoonlijke leningen voor verduurzaming, en het streven van de Versnelcoalitie om hun inspanningen tegen het einde van het jaar te concretiseren.