Europese Commissie doet verslag van implementatie Consumer Credit Directive (‘CCD’)

De Europese Commissie heeft haar onderzoek gepresenteerd naar de implementatie van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten (de “CCD”). De CCD beoogde de consumentenbescherming te verbeteren en de interne markt te versterken. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat er momenteel geen aanleiding is om de reikwijdte van regelgevingsopties te wijzigen. De Europese Commissie geeft wel aan dat het van belang is om te blijven toezien op de handhaving van de CCD in de lidstaten, en heeft aangekondigd in 2014 de toezichthoudende praktijken van de lidstaten te beoordelen. Bovendien zal de Europese Commissie, op basis van de evaluatie van de resultaten van de informatie campagne die in sommige lidstaten is uitgevoerd, mogelijk verdere activiteiten op het gebied van financiële bewustwording overwegen. http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/ccd_implementation_report_nl.pdf