Raad van State kritisch over afschaffen overheidsbijdrage toezicht

De Raad van State heeft kritisch gereageerd op het voorstel om de overheidsbijdrage aan het toezicht van AFM en DNB te schrappen. Minister Dijsselbloem wil met een aanpassing van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) regelen dat kosten van toezicht op de financiële sector per 1 januari 2015 volledig worden betaald door de sector zelf. De minister gaf als reden dat de sector belang heeft bij goed toezicht. De Raad van State is het niet eens met de argumentatie van de minister. Toezicht is namelijk niet alleen in het belang van de financiële sector, maar ook in het belang van de maatschappij. Bovendien past het voorstel niet bij eerdere afspraken. Eerder heeft de VFN in haar reactie op het wetsvoorstel al gepleit tegen het volledig afschaffen van de overheidsbijdrage. Naast de argumenten van de Raad van State, heeft de VFN ook aandacht gevraagd voor het ontbreken van voldoende kostenbeheersing en de mogelijke doorbelasting aan consumenten (zie ook VFN vraagt aandacht voor beteugelen kosten toezicht). Het voorstel van de minister en het advies van de Raad van State liggen nu bij de Tweede Kamer.