De jager legt colportage ‘eng’ uit

Het is een bemiddelaar in consumptief krediet niet toegestaan om op zijn initiatief bij de klant thuis te komen. Ook niet wanneer op kantoor al een adviestraject is doorlopen. Dat schrijft De Jager aan de Tweede Kamer. Zie het gehele artikel op AMweb.nl, 4 juni 2012