AFM legt last onder dwangsom op aan flitskredietaanbieder Friendly Finance B.V.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 4 april 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan Friendly Finance B.V. De last is opgelegd omdat Friendly Finance B.V, via haar website www.betaaldag.nl, krediet aanbiedt en heeft aangeboden in Nederland zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning.

Friendly Finance B. V. dient het aanbieden van krediet in Nederland te staken tot het moment dat aan de toepasselijke regelgeving is voldaan. De AFM heeft Friendly Finance B. V. eerder gewezen op het feit dat zij geen krediet mag aanbieden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Naar aanleiding van de last onder dwangsom heeft Friendly Finance B.V. haar werkwijze aangepast. Friendly Finance B.V. int nu zelf de verkochte vordering op loon of uitkering bij de werkgever of uitkeringsinstantie van de consument. In de oude werkwijze ontving de consument het verkochte bedrag van de werkgever of uitkeringsinstantie en moest dat binnen één werkdag doorbetalen aan Friendly Finance B.V. Volgens de AFM biedt Friendly Finance B.V. hiermee echter nog steeds krediet aan consumenten aan. Daarom is de onderneming nu verplicht een dwangsom te betalen. Voor elke dag dat Friendly Finance B.V. niet voldoet aan de last onder dwangsom, moet zij een dwangsom van €4.000 betalen met een maximum van €80.000. Bron: AFM.nl 9 mei 2012