Vooral jonge huishoudens met restschuld

De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft  laten uitvoeren naar de financiering van de huizenmarkt. De VEH wil met deze 'Feitenkaarten' informatie leveren voor de discussie over de hervormingfen op de woningmarkt. De belangrijkste conclusies zijn:

  1. Nederlandse huishoudens hebben in vergelijking met andere Europese landen hoge hypotheekschulden uitstaan bij banken.
  2. Tegenover deze schuld staat dat Nederlandse huishoudens in vergelijking met andere Europese landen veel vermogen hebben.
  3. Doordat Nederlandse huishoudens en bedrijven meer lenen van banken dan ze er sparen moeten Nederlandse banken een groot bedrag lenen op de kapitaalmarkt.
  4. De betalingsproblemen met hypotheken in ons land zijn beperkt.
  5. Nederlandse banken worden op de kapitaalmarkt nog steeds als aantrekkelijk gezien.
De VEH spreekt haar zorgen uit over de circa 500.000 huishoudens, veelal in de leeftijd tot 35 jaar, die hun eerste huis kochten na 2001. Op dit moment is hun hypotheek vaak hoger dan de waarde van de woning. En omdat er nog geen overwaarde is opgebouwd via aflossing of door waardestijging en kijkt deze groep aan tegen een groeiende potentiële restschuld. Zie het persbericht en onderzoek op eigenhuis.nl, 1 mei 2012