De Jager wenst dienende rol financiële sector

VVP bericht op haar website dat de minister van Financiën van plan is de SER advies te vragen over de vraag hoe de financiële sector een meer dienende rol kan gaan vervullen ten opzichte van de reële economie. Ook de beloningen in de financiele sector zullen aan bod komen.