Besluit wettelijke rente per 1 januari 2023

In Staatsblad 2022, 520 is het besluit tot aanpassing van de wettelijke rente per 1 januari 2023 gepubliceerd. Met dit besluit wordt de wettelijke rente per 1 januari verhoogt van 2% naar 4%.

Gevolg van deze verhoging van de wettelijke rente  is dat de maximale kredietvergoeding die aanbieders van consumptief krediet hun klanten op grond van artikel 4 van het Besluit Kredietvergoeding in rekening mogen brengen per 1 januari 2023 12% bedraagt (= 4% wettelijke rente + 8% opslag).