Kredietverstrekkers dragen bij aan het voorkomen van financiële problemen door de energiecrisis

Zorgen over de stijgende leefkosten
Veel Nederlandse huishoudens staan aan het begin van een lastige periode. Door de gestegen kosten van energie en voedsel wordt een toename van problematische schulden verwacht. Veel verschillende factoren kunnen een rol spelen in het ontstaan van problematische schulden. Hier licht de Vereniging van Financieringsondernemingen (VFN) toe wat aanbieders van consumptief krediet doen ter voorkoming en het oplossen van betalingsproblemen en problematische schulden.

Verantwoorde kredietverstrekking
In Nederland wordt op verantwoorde wijze krediet verstrekt. De VFN heeft, samen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en in afstemming met de AFM en het Nibud, een set leennormen die door banken en kredietverstrekkers gehanteerd worden om te berekenen hoeveel iemand verantwoord kan lenen bij het aangaan van de overeenkomst. De leennormen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van de (minimum)-voorbeeldbegrotingen van het Nibud. Per 15 juli jl. is de leenruimte flink verkleind door volledig rekening te houden met de gestegen consumentenprijzen, met extra buffers in de vorm van (het niet meenemen van) de verlaging van het btw-tarief voor gas, elektriciteit en eventueel gemeentelijk minimabeleid. Op deze manier dragen we bij aan het voorkomen van problematische schulden. Kanttekening hierbij is dat de gestegen energieprijzen vooral de lagere inkomens hard raken en die daardoor in de praktijk  al steeds minder vaak voor een consumptief krediet in aanmerking komen. Zie de leaflet marktstandaard voor verantwoorde kredietverstrekking in de bijlage voor meer informatie.

Kredietverstrekkers nemen hun verantwoordelijkheid, ook na het afsluiten van de overeenkomst
Zelfs de strengste toegangseisen “aan de poort” kunnen niet voorkomen dat het inkomen van een consument vermindert tijdens de looptijd van het krediet. Betalingsachterstanden of problematische schulden ontstaan namelijk vaak door (tijdelijke) werkloosheid, een echtscheiding of andere grote wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden (zogenaamde ‘life events’). Daarom bieden leden van de VFN tijdens de hele looptijd van een kredietovereenkomst, informatie en ondersteuning bij het voorkomen of oplossen van problematische schulden. Grote inspanningen worden geleverd om klanten te behoeden voor betalingsproblemen, in de vorm van betalingsregelingen en begeleiding door budgetcoaches. Ook mensen die de weg hebben gevonden naar schuldhulpverlening laten we niet vallen maar helpen we juist verder. Daarom ondertekende de VFN recentelijk de gezamenlijke intentieverklaring ’Samen schuldregelingen redden' om te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Dit alles is zowel in het belang van de bescherming van de consument, als de gezonde bedrijfsvoering van een financieringsonderneming.

Twee vliegen in één klap: duurzaamheid én betaalbaarheid door verduurzamingsleningen
Investeren in energiebesparende maatregelen biedt de beste bescherming tegen hoge energiekosten en draagt bij aan de enorme verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving waar Nederland voor staat. Echter, één op de vijf huizenbezitters heeft  niet genoeg spaargeld om deze investeringen te betalen, aldus De Nederlandsche Bank. Daarom is hier een belangrijke rol voor kredietverstrekking weggelegd. Maar doordat de leenruimte voor consumptief krediet steeds verder is verkleind, ligt een persoonlijke lening –ook als deze lening zich dubbel en dwars terugverdient in de toekomst– voor veel huishoudens nu buiten bereik. De VFN stelt daarom voor om toekomstige energiebesparing deels te behandelen als financieringsruimte, waardoor twee grote problemen, duurzaamheid en betaalbaarheid, tegelijkertijd aangepakt kunnen worden terwijl nog steeds op verantwoorde wijze krediet wordt verstrekt. Samen met het Nibud werkt de VFN aan een voorstel om twee vliegen in één klap te slaan: huishoudens beter beschermen tegen hoge energieprijzen en bijdragen bij aan de vergroeningsopgave van gebouwen.

Meer informatie
Bijgevoegd vindt u een leaflet met nadere uitleg over de leennormenmethodiek voor consumptief krediet. Tevens kunt u op www.vfn.nl meer lezen over de VFN en haar activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Beerepoot (Secretaris) via h.beerepoot@vfn.nl.